Medezeggenschapsraad: 20 januari

13-01-2020
MR 4 vergadert op 20 januari van 19.00 uur tot ca 21.00 uur