Rapporten mee: 10 februari

13-01-2020
Op maandag 10 februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun rapport mee