Algemene informatie
 

KlapwiekAdresgegevens:
saltoschool de Klapwiek
Marseillelaan 100a
5627 GM Eindhoven
Telefoon: 040-2413340 
 
De Klapwiek wordt met nog 21 andere scholen bestuurd door
Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (salto):


De schoolleiding bestaat uit:
Wim Meuter, directeur
Jan Liebregts, directielid
De Klapwiek…
is een stabiele school met circa 400 leerlingen.
De meeste leerlingen zijn afkomstig uit onze eigen wijk.
Een klein aantal komt uit Acht, uit Driehoeksbos en uit andere wijken.
Er zijn 16 groepen: acht onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4) en
acht bovenbouwgroepen (groep 5 t/m 8).
De groepen variëren van 20 tot 30 leerlingen.