Praktische informatie behorende bij de schoolgids
 
             Let op: de informatie voor het schooljaar 2018-2019 verschijnt binnenkort op deze pagina.
 
kl
s
altoschool de Klapwiek
 
 
 
Marseillelaan 100a, 5627 GM Eindhoven

tel: 040-2413340  
♦ www.klapwiek.nl   
info@bs-klapwiek.nl

 

Het bestuur stelt de schoolgids aan het begin van het schooljaar vast.
In de schoolgids kunt u lezen over de organisatie van onze school, de leerstof en de begeleiding van de kinderen.
De schoolgids, de kalender en deze informatie vindt u op onze website.
Deze extra informatie, behorende bij de schoolgids geeft u meer praktische informatie over de vakanties, schooltijden, gymlessen en dergelijke.

Als u suggesties heeft voor verbetering of aanvulling van schoolgids of kalender, kunt u contact opnemen met een van de directieleden

 
 Ouderraad en medezeggenschap

Voorzitter medezeggenschapsraad:
Lineke Heijneman
infomr@bs-klapwiek.nl  

 Vakantierooster groepen 1 t/m 8 schooljaar 2017-2018
 

Zomervakantie    9 juli t/m 17 aug

 


Lesvrije middagen:  (kinderen zijn om 12.00 uur uit.)
22 dec, 9 feb, 30 mrt, 26 apr & 6 juli

 

Wij verzoeken u dringend om bij reserveringen en/of boekingen deze vakantieperiodes aan te houden!

 Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
08.45 uur tot 14.45 uur

Woensdag:
08.45 uur tot 12.45 uur

 Vervanging bij ziekte:


Wanneer een leerkracht ziek is hanteren wij bij vervanging de onderstaande acties om het voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wanneer een leerkracht moet worden vervangen, zoeken we eerst iemand die bij ons en de kinderen bekend is. We proberen ook of die vervanger gedurende de hele periode de groep  kan overnemen.

We maken gebruik van de vervangerspool van Driessen HRM Helmond. Soms moeten we er genoegen mee nemen dat iemand slechts een of enkele dagen beschikbaar is. Dat betekent dat we voor de rest van de periode verder op zoek moeten. We doen dus ons uiterste best om één vervanger voor een groep te plaatsen, maar als u toch meerdere gezichten tegenkomt, dan weet u dat het niet gelukt is. Als het echt niet anders kan, zetten we op dat moment ambulante leerkrachten in.

Mocht er onverhoopt geen vervanging beschikbaar zijn hanteren we de volgende procedure:
- De kleuters worden verdeeld over de andere kleutergroepen
- Groep 3 en 4 wordt verdeeld over groep 1 t/m 4
- Groep 5 t/m 8 wordt verdeeld over groep 3 t/m 8
Zo proberen wij te voorkomen dat uw kind onverhoopt vrijaf moet  krijgen. Het is niet uit te sluiten dat een groep eens een dag geen  les kan krijgen.

 


Gymlessen 2017-2018:
 
Gymzaal Bordeauxlaan
Dinsdag           
08.45 uur   groep 7a
09.40 uur     groep 7b
10.35 uur   groep 6a
11.30 uur   groep 6b
     
13.30 uur    groep 5a
14.15 uur  (tot 14.45)   groep 5b
     
 Woensdag    
8.45 uur    groep 4a
9.40 uur     groep 3a
10.35 uur    groep 3b
11.30 uur  (tot 12.30)   groep 4b
     
 Donderdag    
13.30 uur    groep 5b
14.00 uur  (tot 14.45)   groep 5a
     
 Vrijdag     
08.45 uur   groep 8a
09.40 uur   groep 8b
10.35 uur   groep 4b
11.30 uur   groep 4a
     
13.15 uur     groep 3a
14.00 uur    groep 3b
     
                     
 Afspraak sportclinics:
De clinics worden zoveel mogelijk tijdens de gymlessen gepland. Valt de clinic op een ander moment dan kan de gymles elders in die week komen te vervallen.


Gymkleding:
De kleuters gymmen in het speellokaal. Zij hebben geen speciale gymkleding nodig, behalve gymschoenen, bij voorkeur met klittenband.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben gymschoenen nodig waarvan de zolen niet afgeven, terwijl ze gekleed gaan in een T-shirt en een gymbroek. Voor de meisjes is een turnpakje ook prima.
Tijdens het gymmen mogen de kinderen geen onderhemd dragen of kledingstukken die ze daarna de rest van de dag nog moeten dragen.
Geef uw kind een washand en handdoek mee, zodat ze zich na het gymmen kunnen opfrissen.

 Inloopkwartier

Vanaf 08.30 uur zijn de  deuren van de school open, zodat de kinderen hun eigen klas binnen kunnen om daar rustig wat te gaan doen.
Tijdens dit ‘inloopkwartier’ mogen ze zich niet in de hal van de school ophouden. We verzoeken de ouders ons hierbij te helpen door mede daarop toe te zien, met name wanneer het om hun jongere kinderen gaat. Om 08.40 uur dienen de ouders het lokaal te hebben verlaten.
De kinderen van de groepen 1/2 gaan door de kleuteringang naar binnen, de groepen 3 t/m 5 gaan door de hoofdingang en de groepen 6 t/m 8 maken gebruik van de bovenbouwingang.  


 Podium

Op een aantal vrijdagmiddagen is er in de hal vanaf 14.00 uur ‘Podium’, waarbij leerlingen spel, dans en zang verzorgen. U bent als ouder/verzorger van de optredende groep gedurende het podium welkom in de school, indien u uiterlijk om 14.00 uur in de hal aanwezig bent. Dit om te voorkomen dat de opgevoerde stukjes steeds worden verstoord. De deuren gaan om 13.55 uur open. Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de voorstelling de hal verlaten.
 Diversen

Website, nieuwsbrief en e-mail
Veel informatie kunt u terug vinden op onze website: www.klapwiek.nl De zakelijke mededelingen van het team, de medezeggenschapsraad, Korein (Dagopvang, BSO en Peuterspeelzaal) verschijnen in de nieuwsbrief van het Spil-centrum.  Een aantal keer per jaar zult u ook actuele informatie per e-mail kunnen ontvangen. Daarnaast kunt u tijdens het komende schooljaar onze nieuwe school-app verwachten.
 
Contact met het team
U kunt voor en na schooltijd altijd wel wat korte mededelingen kwijt. Als u een wat langer gesprek met de leerkracht van uw kind wilt, kunt u het beste even een afspraak maken.
Wij vinden een goed contact en wederzijds begrip tussen ouders en school van groot belang voor het kind. Schroomt u dus niet om met uw vraag of probleem naar ons toe te komen. U kunt de leerkracht ook een e-mail sturen.
 
Traktaties

Het is nog altijd een leuke ervaring je verjaardag op school te vieren. Daar hoort doorgaans een traktatie bij. Wij vragen u dringend om zo gezond mogelijk te trakteren en het bij een kleinigheidje te laten. Denk eventueel ook aan de kinderen die een allergie hebben voor bepaalde stoffen in voedingswaren. De verjaardag en traktatie wordt met de leerkracht afgestemd.
 Buitenschoolse opvang (BSO)
 
Kinderopvang  door  Korein kinderplein
 
Het Spil-centrum Achtse Barrier Zuid, vertegenwoordigd door
saltoschool De Klapwiek en Korein kinderplein, biedt 52 weken per jaar opvang voor kinderen van 0-12 jaar.
Korein kinderplein Marseillelaan verzorgt de opvang van schoolgaande kinderen, ook tijdens de vakanties. (BSO)
Daarnaast is er dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de groep Crčche.
En er is een educatief peuteraanbod voor kinderen van 2,3 tot 4 jaar in de PeuterPlaza.

Vóór school
Tijdens alle schoolweken is er voorschoolse opvang voor kinderen van de Klapwiek. We zijn geopend tijdens schoolweken vanaf 7.30 uur. De pedagogisch medewerkster brengt alle kinderen bij aanvang van de school naar de klassen.
 
Ná school
De kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald in de groepen 1 en 2 van de Klapwiek. Vanaf groep 3 mogen kinderen zelfstandig (inpandig) naar de BSO lopen, waar ze worden opgevangen door de pedagogisch medewerker(s).
 
Openingstijden Buitenschoolse opvang (BSO)
07.30 -18.30 uur: tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen
14.45 -18.30 uur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
12.45 -18.30 uur: woensdag
Openingstijden Crčche
Er is opvang mogelijk van 7.30-18.30 uur, 40 weken of 52 weken per jaar, met uitzondering van de feestdagen.
Openingstijden PeuterPlaza
Er is opvang mogelijk tijdens 40 weken per jaar, met uitzondering van de feestdagen. Alle kinderen krijgen een aanbod van een ochtend en een middag. 
We zijn open op ochtenden van 8.45-12.15 uur en ’s middags van 12.45-14.45 uur
Wij bieden dit aanbod ook tijdens studiedagen en/of schoolvrije dagen van de Klapwiek.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met ons. U mag ook vrijblijvend binnen lopen bij ons kinderplein aan de Marseillelaan.
Koos Minten, teamcoach, k.minten@koreinkinderplein.nl
Ineke Albers, gebiedsmanager, i.albers@koreinkinderplein.nl
 

 


 
Jeugdgezondheidszorg/GGD

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente en een psycholoog. Hieronder leest u wat zij voor u en uw kind kunnen betekenen in de periode dat uw kind op de basisschool zit. Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind minimaal twee keer in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Tijdens deze momenten besteedt het team Jeugdgezondheidszorg aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag.
De ouders zijn aanwezig bij de contactmomenten. De resultaten worden altijd na afloop met u en/of uw kind besproken, zo nodig aangevuld met advies. Het kan zijn dat het team Jeugdgezondheidszorg moet overleggen met andere hulpverleners, zoals de huisarts of maatschappelijk werk. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming van de ouders.
De vaste contactmomenten vinden plaats in groep 2 en in groep 7. In groep 2 krijgt uw kind een gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en de assistente. In groep 7 krijgt uw kind een gezondheidsonderzoek door het team Jeugdgezondheidszorg.
Uit het contactmoment kan blijken dat uw zoon of dochter gedrags- of ontwikkelingsproblemen heeft of andere problemen van sociale en psychische aard. Dan kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de psycholoog van de GGD raadplegen of u hiernaar verwijzen.

 

Zorgstructuur op school
De jeugdverpleegkundige van de GGD maakt deel uit van het Spil-zorgteam op school. Vanaf het consultatiebureau is elke leerling al enkele keren bij Jeugdgezondheidszorg geweest. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van de GGD hebben dus een goed beeld van de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter tot nu toe. Bij problemen kunnen zij de school daarom goed adviseren.
 
Zorgen bij zorgen
Iedere ouder, verzorger of begeleider heeft wel eens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van
zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen, slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Dan kan het prettig zijn om met een medewerker van het team Jeugdgezondheidszorg te praten of te overleggen. Zowel ouders en leerlingen als de school kunnen een gesprek aanvragen. Als de leerkracht of intern begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel de toestemming van de ouders nodig. Afhankelijk van de vraag of het probleem bekijkt Jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en door wie.
Als uit eerder onderzoek door GGD of het consultatiebureau problemen zijn gebleken, kan Jeugdgezondheidszorg ook zelf uw kind een keer extra uitnodigen. Denk bijvoorbeeld aan een extra gehoorcontrole of een evaluatie bij gedragsproblemen.

 
Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen en rodehond). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de GGD.

Hoofdluis
De GGD ondersteunt de school bij het voorkomen en bestrijden van hoofdluis.
 
Vragen over opvoeding?
Opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft wel eens vragen, zorgen of twijfels over de opvoeding van (hun) kinderen. Voorbeelden hiervan zijn:
      ‘Mijn zoontje wil alleen maar inslapen als ik bij hem kom liggen. Hoe kan ik dat aanpakken?’
      ‘Mijn puberdochter en ik hebben constant ruzie. Hoe kan ik daarmee omgaan?’
      ‘Sinds de scheiding is mijn zoon zo stil en moeilijk te hanteren. Hoe moet ik hierop reageren?’
      ‘Mijn dochter vraagt continu om aandacht en wordt snel boos. Hoe ga ik daarmee om?’
      ‘Mijn puberzoon gaat om met verkeerde vrienden. Wat nu?’
Vanuit “Wijeindhoven” is Ilse van de Ven als generalist aangewezen voor ons Spilcentrum.


Vragen, informatie en contact

Hebt u vragen aan de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist, neem dan gerust contact op met het team Jeugdgezondheidszorg:
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Telefoonnummer: 088 0031 414
E-mail: info@ggdbzo.nl
 


Spil-Zorgteam 

In het Spil-centrum is ook een breed zorgteam ondergebracht. Hierin zit de schoolarts, de wijkverpleegkundige, de generalist, de gebiedsmanager Korein, de BSO-leidster en de interne begeleiders. Het team komt een aantal keer per jaar bijeen om zorgleerlingen te bespreken. Dit gebeurt na overleg met de ouders.
 


Het rooster, behorend bij het 940-urenmodel
met 25 lesuren per week, ziet er als volgt uit:

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR  2016-2017
(Een schooljaar loopt van 1 oktober t/m 30 september)

UREN
Aantal uren per week               25                                 
Aantal weken                              52 x                       

Totaal    1300 uur